ความเชื่อของชาวโลกที่แตกต่างกันเกี่ยวกับโลกหลังความตาย

เนื่องจากความเชื่อของแต่ละประเทศในโลกแตกต่างกัน ผมจึงสามารถเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปเป็นรูปแบบของเกมส์วิบากเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ในโลกหลังความตายที่แตกต่างกันออกไป

ในประเทศไทย ผู้คนเชื่อว่าหลังจากความตายแล้วมนุษย์จะไปเกิดใหม่ในร่างใหม่หรือชาติหน้า ผู้เล่นเกมส์วิบากสามารถเลือกที่จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เพื่อเริ่มต้นการเดินทางในโลกใหม่ ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะทำความดีหรือทำความชั่วเพื่อสะสมบารมีหรือกรรมในชาติหน้า

ในประเทศญี่ปุ่น ผู้คนเชื่อว่าหลังจากความตายแล้วมนุษย์จะไปสู่ยมโลกหรือสวรรค์ ผู้เล่นเกมส์วิบากสามารถเลือกที่จะไปยังโลกแห่งความฝันหรือโลกแห่งความจริงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความดีหรือความชั่วของตัวเอง